CHOV PLEMENNÝCH ZVÍŘAT
Chov plemene Aberdeen Angus
• plemenní býci
• chovné jalovice
• zástav