DOPRAVA - KONTEJNERY, HYDRAULICKÁ RUKA
• doprava a odvoz: písky, drtě, beton, kačírek, štěrk, zemina, kůry, štěpky, rašelina a jiné (do 7 t)
• práce hydraulickou rukou: dosah 15 m
• nakládání materiálu drapákem - lžící: dosah 9 m
• zemní práce dozerem
• přistavení kontejneru