KOMPOSTOVÁNÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU
• zpracování biologického odpadu
• prodej kompostu