SLUŽBY V ZEMĚDĚLSTVÍ
• lisování
• balení senáže
• sekání pícnin